درباره ما

از کانون هستی بیشتر بدونید

داستان ما

مربی مرکز سلامت روان کانون هستی فعالیت خود را در فروردین سال ۱۳۸۸ درزمینه “خنده درمانی” آغار کرد. زیرا در ابتدا با این نگاه به حال مردم کشور نگاه میکردند که چگونه میشود خنده در زندگی افراد ماندگار شود و با این پیشینه، در دی سال ۱۳۸۹ نگاه کمی فلسفی تر و روانشناسانه تر شد و تمرکز از خنده ی بیرونی به روانی خندان تغییر کرد و در ۱۶ فروردین۱۳۹۰ اولین کارگاه مهارتی در زمینه کسب مهارت های زندگی و مهارت های رشد شخصیت، برگزار شد کارگاهی عمقی و تحلیلی به نام شروع یا همانStart که نتایج حیرت آوری برای شرکت کنندگان به همراه داشت و آن افراد عاملی شدند که این تحیر و آرامش به لطف خدا و مفاهیم علم روانشناسی در زندگی افراد دیگر هم وارد شود و از آن روز شرکت کننده های بسیاری با مفهوم خود آگاهی، سلامت روان ، سلامت روابط، تقویت مهارت بین فردی، کسب مهارت حل مسئله و تفکر خلاق، ارزش به خود ، کشف منابع و موانع درونی ، رشد استعدادها و توانایی ها و….. آشنا شدند.

من خودم همه چیز را بلدم این کلاس‌ها چه کمکی به من می‌کند؟

واقعیتی که در زندگی ما انسان ها وجود دارد ، این است که با بالا رفتن سن و گذر زمان و تغییر دادن مکان زندگی، مسائل درونی ما : مانند انواع ترس ها و اضطراب ها، احساس ناتوانی، ترس از تنها شدن، احساس بی ارزشی و کافی نبودن، احساس عقب بودن و صدها مسئله‌ای که شاید هم اکنون دقیقا نمیدانم چیست و فقط *میدونم مثل قدیم خوشحال نیستم*، حل نمیشود. این مسئله در روابط نیز صدق می کند، هیچ گاه بالا رفتن سن یک رابطه، به عمق رابطه کمک نخواهد کرد. زمانی که با چشم باز به مشکلات و ضعف های خود و روابط مان نگاه کنیم، علت و عمق اصلی شکست ها، نا امیدی ها، دوری ها، نفرت ها و… را کشف می‌کنیم و سپس نیاز به دانش و مهارتی جدید برای رفع ریشه‌ای این مسائل داریم.
مرکز سلامت روان کانون هستی، بستری را برای کسب مهارت های زندگی، رشد شخصیتی انسان ها و خودآگاهی فراهم می کند، برای کسانی که با پشتکار و تعهد برای دست یافتن به شرایط بهتر و حال خوب در زندگی تلاش می‌کنند. بدون دیدن، شکسته شدن، درک و ساختن دوباره، زندگی و روابط سالم شکل نخواهند گرفت. آسوده باشید چون ما دانش و مهارت‌های نوین و موثری را به شما آموزش خواهیم داد.

اعضای کانون هستی

پریسا موسایی

حامی کارگاه‌های کانون هستی

آرش متقیان

مدرس کارگاه‌های کانون هستی

مبینا علوی

حامی کارگاه‌های کانون هستی

داستان ما

مرکز سلامت روان کانون هستی فعالیت خود را در زمینه “خنده درمانی” آغار کرد. و با این پیشینه، در سال ۱۳۹۴ اولین کارگاه مهارتی در زمینه کسب مهارت های زندگی و مهارت های رشد شخصیت، در کانون هستی برگزار شد و تا امروز شرکت کننده های بسیاری با مفهوم رابطه و خود آگاهی، اهمیت روابط، تقویت مهارت بین فردی، کسب مهارت حل مسئله و تفکر خلاق، رشد استعدادها و توانایی ها و….. آشنا شدند.

کسب مهارت های زندگی و خودآگاهی، چه کمکی به ما می کند؟

واقعیتی که در زندگی ما انسان ها وجود دارد ، این است که با بالا رفتن سن، کسی به بلوغ و پختگی نخواهد رسید. این مسئله در روابط نیز صدق می کند، هیچ گاه بالا رفتن سن یک رابطه، به عمق رابطه کمک نخواهد کرد. زمانی که با چشم باز به مشکلات و ضعف های خود و روابط مان نگاه کنیم، علت و عمق اصلی شکست ها، نا امیدی ها، دوری ها، نفرت ها و… را کشف می کنیم. مرکز سلامت روان کانون هستی، بستری را برای کسب مهارت های زندگی، رشد شخصیتی انسان ها و خودآگاهی فراهم می کند، برای کسانی که با پشتکار و تعهد برای دست یافتن به شرایط بهتر و حال خوب در زندگی تلاش می کنند. بدون دیدن، شکسته شدن، درک و ساختن دوباره، زندگی و روابط سالم شکل نخواهند گرفت.

استاد کارگاه‌های کانون هستی

آقای آرش متقیان

مدارک و مدارج علمی ایشان: