درخواست شرکت در کارگاه مهارت زندگی

چگونه درخواست خود را ثبت کنیم؟

جهت شرکت در معارفه، نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود و کسی که از طریق ایشان با ما آشنا شدید را به شماره 099012345099 پیامک کنبد. در صورتی که از طریق سایت و.... با ما آشنا شدید برای دریافت اطلاعات بیشتر، با شماره 09198304055 تماس بگیرید.
جهت تکمیل فرم ثبت نام می توانید تا پایان معارفه حضور داشته باشید و پس از توضیحاتی که توسط مربی داده می شود، فرم را تکمیل نمایید. پس از تکمیل فرم می توانید تاریخ و ساعت جلسه مصاحبه با مربی را رزرو نمایید.
در صورتی که فرم ثبت نام را در جلسه معارفه تکمیل نکردید میتوانید روز مصاحبه یک ساعت و نیم زودتر حضور داشته باشید و فرم را تکمیل کنید.