هوش هیجانی Emotional Intelligence

شاید کمتر اصطلاحی را بتوان در حوزه‌ی مدیریت و روانشناسی یافت که به اندازه‌ی هوش هیجانی، هم‌زمان از یک سو مفاهیم ارزشمند و عمیق را در خود جای داده و از سوی دیگر، به صورت گسترده در قالب حرف‌ها و توصیه‌ها و ادعاهای غیر علمی، رواج یافته و تکثیر شده باشد. هوش هیجانی، دانش یا …

هوش هیجانی Emotional Intelligence ادامه »